Markedsaktivitet

Furnes Jernstøperi AS as er aktive i markedet, og vil være å finne på flere messer i løpet av året.
Vi vil her annonsere de messene vi vil være å finne!

Publisert: 25. januar 2016

VA-dagene på Sørlandet er et bredt anlagt faglig og sosialt treff for alle som drifter og planlegger vann: forsyning, avløp, kvalitetssikring, behandling og rensing.
Det settes søkelyset på viktige og aktuelle problemstillinger innen vann og avløp, og gir deg verdifull fagteknisk oppdatering. Her møter du leverandører, kollegaer og fagfolk fra bransjen.

Les mer..
Publisert: 25. januar 2016

Ahlsell Norge AS arrangerer fagmesse på Brann Stadion i Bergen den 26. februar.

Furnes vil være tilstede på dette arrangementet med egen stand.

Velkommen innom standen vår for en gategodsprat!

Les mer..

SALG- OG ORDREKONTOR

Nina_87x115
Kristin_87x115
Nina Moen
Ordre- og
salgsmedarbeider
Tlf: +47 62 53 83 00
(Tastevalg 1)
salg@furnes-as.no
Kristin Olden
Ordre- og
salgsmedarbeider
Tlf: +47 62 53 83 00
(Tastevalg 1)
salg@furnes-as.no

Markedsavdeling