Furnes Jernstøperi AS / Furnes Aktuelt / Arkiv / 2017 / Markedsaktivitet - Arkiv 2017 / Årets VA konferanse i Narvik – VAnndammen 2017

Årets VA konferanse i Narvik – VAnndammen 2017

19.10.2017 08:57

Furnes Jernstøperi AS deltar på årets VA konferanse i Narvik – VAnndammen 2017 som arrangeres 31.10 – 1.11. 2017

Seminaret er en arena hvor VA bransjen møtes for å utveksle erfaringer, et faglig og sosialt møtested for VA bransjen i Nord Norge.     

VAdammen 2017 | Program