Furnes Jernstøperi AS / Furnes Aktuelt / Arkiv / 2016 / Markedsaktivitet - Arkiv 2016 / VA – Dagene på sørlandet 2016, 13.-14. April

VA – Dagene på sørlandet 2016, 13.-14. April

25.01.2016 16:06

VA-dagene på Sørlandet er et bredt anlagt faglig og sosialt treff for alle som drifter og planlegger vann: forsyning, avløp, kvalitetssikring, behandling og rensing.
Det settes søkelyset på viktige og aktuelle problemstillinger innen vann og avløp, og gir deg verdifull fagteknisk oppdatering. Her møter du leverandører, kollegaer og fagfolk fra bransjen.

Arrangementet finner sted i Kristiansand 13. og 14. april.

Furnes vil være tilstede på dette arrangementet med egen stand. Vi ønsker velkommen innom oss for en gategodsprat!

Sett av tid nå, og meld din interesse og antall deltakere snarest mulig.

VA-Dagene-på-Sørlandet-2016_arr

Informajonsbrosjyre | Invitasjon | Program 

Mer informasjon på: www.vava.no