Veileder for kabelkummer

30.05.2012 13:38

For å sikre et godt resultat er det viktig at monteringsarbeidet blir gjort nøyaktig og at vegbanens dekke
er av riktig kvalitet.

 

Kabelkum_veileder

 

• Justeringsskruene benyttes for å holde rammen oppe under monteringsprosessen.

• All løsmasse mellom betong og ramme skal fjernes.

• Rammen legges ned i dertil egnet masse-, sett i forhold til plassering og trafikkbelastning.

• Justeringsskruene fjernes etter at massen under flensen har herdet.

• Ikke sett på trafikk før massen er herdet, se leverandørens anvisning

Kontroller at rammens anleggsflate fortsatt er plan etter avsluttet montasje- og etter en tids bruk.

• Ved eventuelle setninger, må om nødvendig rammen justeres på nytt for å sikre en plan anleggsflate.

SALG- OG ORDREKONTOR

Nina_87x115
hanne_87x115
Nina Moen
Ordre- og
salgsmedarbeider
Tlf: +47 62 53 83 00
(Tastevalg 1)
salg@furnes-as.no
Hanne Sæter
Ordre- og
salgsmedarbeider
Tlf: +47 62 53 83 00
(Tastevalg 1)
salg@furnes-as.no

Markedsavdeling