Furnes Jernstøperi AS / Furnes Akademi / Veiledninger / Monteringsveiledning Multikonsoll

Monteringsveiledning Multikonsoll

02.07.2012 14:41

DN150 montert i kum_snitt
Senterhøyde
Multikonsoll Angitt i mm
DN100 - DN200 315
DN250 - DN300 385
DN400 410
   
Bolter og hulldeling for flensene er forskjellige for DN 250-400 trykkklassePN10 og PN16.
Brakettene må derfor være i henhold til aktuell trykk-klasse. Se bolteliste her.
dn150 exploded-1
1. Monter armatur uten braketter. Monter ikke skruer i den delen av armaturen som skal festes til braketten. Trekk til skruene med håndmakt.
   
dn150 exploded-2
2. Monter brakettene. (Foten på braketten kan vende begge veier, men er avhengig av byggelengden på armaturen i forhold til skinnene.)
Skruene med spesiell lengde følger braketten, se boltlisten, bruk disse i de hull hvor brakettene skal sitte. Benytt i tillegg de skiver og muttere som følger armaturleveransen.
Trekk til skruene med håndmakt.
   
dn150 exploded-3

3. Sett armaturen med braketter på plass på skinnene. Monter skruer, skiver og muttere iflg. boltlisten. (Firkantskiver mot brakett**)

4. Løsne skruene litt mer på flensene.

5. Trekk til skruene på skinnene, det du kan (250 Nm).

   
DN150 montert i kum redusert

6. Trekk til skruene på flensene til foreskrevet moment oppgitt av armaturleverandøren.

Er du uheldig under montasjen og skader overflatebehandlingen på skinner eller braketter, leveres reparasjonssett med epoxylakk ved henvendelse til leverandøren.

Framtidig vedlikehold i kummen:

Hvis det i forbindelse med vedlikeholdsarbeid er aktuelt å fjerne eller løsgjøre en av de flens monterte festebrakettene, må systemet gjøres trykkløst og det må etableres en midlertidig understøttelse av armaturen.