Gategodskategorier

Økende trafikk krever nye løsninger.

Ved planlegging av nye gater og veier, samt ved reasfaltering anbefaler vi at du gjør en vurdering av veiens trafikkbelastning.
Med FURNES® produktkategorisering gir vi deg mulighet til å velge riktig produkt ut fra dagens og fremtidige driftssituasjoner for kumtoppen.

LongLife

LongLife

LongLife er beregnet for gater og veier med meget sterk trafikk. Kategorien er utviklet ved å
kombinere våre beste tekniske funksjonene til en unik løsning. LongLife leveres som komplette enheter og er støpt i seigjern.

Lokket har 10mm pilmønster, som peker i mot spetthullet. Det har lås, men i kraftigere utførelse enn standard, er barnesikkert, godkjent av SP Sitac.

Lokket har vår patenterte intelligente slissepakning. Slissepakningens unike utforming tetter mellom lokk og ramme, slik at sand og grus ikke kommer ned på anleggsflaten. Kombinert med bredere anleggsflate enn tradisjonelt gir dette lengre levetid.

Nedfellingsdybden til rammen er 50mm. Lokkene har pinnesikre eller helt tette spetthull og kan enkelt forsynes med ekstra sikring om det skulle være ønskelig.

Lokk og ramme leveres for Ø650 kummer i flytende utførelse og for kummer Ø600-650 i teleskopisk utførelse.

For gater og veier med meget sterk trafikk vil LongLife gi best levetid og totaløkonomi.

2624_2116HT_kakesnitt

PREMIUM

PREMIUM er beregnet for gater og veier med stor til sterk trafikk.

PREMIUM leveres som komplette enheter og er støpt i seigjern. Lokket har 4-8mm pilmønster, som peker i mot spetthullet. Det har lås, er barnesikkert, godkjent av SP Sitac.

Lokket har vår patenterte intelligente slissepakning. Slissepakningens unike utforming tetter mellom lokk og ramme, slik at sand og grus ikke kommer ned på anleggsflaten.

Nedfellingsdybden i rammen er 30mm. Lokkene har helt tette spetthull.

Lokk og ramme leveres for kummer Ø300-800 i fast, flytende og teleskopisk utførelse.

For gater og veier med stor til sterk trafikk gir PREMIUM bedre levetid og totaløkonomi.

2624_2108_kakesnitt

REGULAR

REGULAR er beregnet for gater og veier med liten til stor trafikk.

REGULAR leveres som komplette enheter, støpt i seigjern. Lokket har 4-8mm pilmønster, som peker i mot spetthullet. Lokket har lås, er barnesikkert, godkjent av SP Sitac.

Lokket har vår integrerte slite-/dempering, som hindrer klapring og øker livslengden.

Nedfellingsdybden i rammen er 30mm. Lokkene har åpne eller helt tette spetthull.

Lokk og ramme leveres for kummer Ø300-800 i fast, flytende og teleskopisk utførelse.

For gater og veier med liten til stor trafikk gir REGULAR god levetid og totaløkomi.

2624_2101C_kakesnitt

BASIC

BASIC kategori er beregnet for gater og veier med liten trafikk.

BASIC leveres som komplette enheter, støpt i seigjern eller gråjern. Lokket har 4-8mm pilmønster, som peker i mot spetthullet. Lokket leveres med lås eller i tung utførelse, er barnesikker, godkjent av SP Sitac.

Nedfellingsdybden i rammen er 30mm. Lokkene har åpne eller helt tette spetthull.

Lokk og ramme leveres for kummer Ø300-650 i fast, flytende og teleskopisk utførelse.

For gater med liten trafikk eller utenfor vei er BASIC det rimligste alternativet.

2111C kakesnitt

TEMPORARY

TEMPORARY lokk benyttes i gamle NS rammer,der det er behov for en rask midlertidig løsning for å stoppe klapring, skifte av slitte lokk eller ved lignende behov.

Lokket har 8mm pilmønster, som peker mot spetthullet. Lokket veier over 60kg, ligger stabilt og er barnesikkert.

Lokket har vår patenterte intelligente slissepakning. Slissepakningens unikeutforming tetter mellom lokk og ramme, slik at sand og grus ikke kommer ned på anleggsflaten.

Nedfellingsdybden i rammen er 30mm. Lokket har åpent eller helt tett spetthull.

TEMPORARY kan brukes i alle typer gater og veier som en midlertidig løsning fram til neste reasfaltering. Dette er kostnadseffektivt i forbindelse med utskifting av lokk og rammer
mellom de planlagte vedlikeholds sykluser og gir en bedre totaløkonomi.

2813_2627F_2116HT_kakesnitt

FURNUS

FURNUS er utviklet for å møte et økende krav til tette toppløsninger.

FURNUS har LongLife eller PREMIUM lokk og en unik utformet pakning mellom teleskoprammen og underrammen. Montert med tettemasse mot
betongkummen gir dette en løsning for å hindre grus og sand i å komme inn i kummen.

FURNUS med pakningssystem leveres som komplette enheter. Lokk og ramme leveres for kummer Ø600-650 i teleskopisk utførelse.

For gater og veier hvor det er krav om tette løsninger er FURNUS det beste økonomiske valg, sett i forhold til produktets funksjon og levetid.

2623S_2117T-L2_kakesnitt

SECURITY

SECURITY er gategodsprodukter som benyttes i forbindelse med adgangskontroll.

Med gitter/fallrist og to forskjellige type låser har man anledning for forskjellige sikkerhetsnivåer i forhold til uautorisert åpning og fallsikring.
For mer informasjon om denne løsningen, vennligst ta kontakt med oss på Furnes.

Vår SECURITY kategori gir deg sikre og økonomiske løsninger.